Sankt Gertruds Sti

– Pilgrimsvandring på Djursland

Du kan måske bruge denne pilgrimsfærd til at overveje hvordan du kan gøre dagen bedre for de medmennesker, du møder på din vej. Værner du mon både om dit medmenneskets liv og hjerte og dit eget?

Elsk hvert eneste skridt du tager, endda også når dine muskler bliver ømme. Du kan måske finde et særligt smukt sted. Sæt dig der med en flaske vand. Tænk på at livets vand kan skænke kraft til kærlighedens spire. Kristus er som en sol der giver energi til barmhjertighedens træ, så medfølelse og livsmod kan nære alle jordens børn. Solen skinner altid, selv over de mørkeste skyer. Gud er hos dig, også når du føler dig allermest alene.

Du og jeg er pilgrimme på livets vej. Må kærligheden og livsmodet blive en del af din færd. Himlen er kommet til jorden.
God tur! Pastor Peter

“Tab for alt ikke lysten til at gå: Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til. Og går fra enhver sygdom; Jeg har gået mig mine bedste tanker til. Og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den. Når man således bliver ved med at gå, så går det nok.”

Søren Kierkegaard

Tak

Dette Pilgrimseventyr startede med en vandring i kirkeskoven, Agathelund en dejlig forårsdag i Corona-året 2021. To ildsjæle og Pastor Peter skulle oprindeligt ud og inspicere kirkeskoven, men brugte i stedet vandreturen på at filosofere og ideudvikle. Vandreturen gav udover frisk luft og motion, derfor liv til drømmen om en Pilgrimsvandring i hele Fornæs Pastorat. Mange kaffemøder er sidenhen blevet afholdt og mange tanker er bearbejdet. Derfor skal der både lyde en stor tak til vores sponsorer, der har gjort dette muligt, men også alle de frivillige, der har brugt tilrige timer på at skabe Sankt Gertruds Sti.