Gode råd og vejledning

Du er hjertelig velkommen til at færdes til fods ad Pilgrimsruten, overalt hvor Fornæs Pastorat har indhentet tilladelse fra ejeren. Som regel må du færdes fra solopgang til solnedgang på anlagte veje og stier i private skove. Hvor der er opsat skilte skal henvisningerne følges. Du må gerne gøre kortere ophold, blot det er mindst 50 m. fra bygninger, og gerne plukke blomster, samle bær og svampe til eget brug – men kun hvad du kan nå fra stierne. I kommunalt ejede skove og plantager, i Agathelund, på Rimsø byjord, og på strande og klitter må du færdes året og døgnet rundt, også til fods uden for stierne. Du må strejfe ind over den åbne hede, eller det tætte krat. Giv dig tid til at lære naturen at kende på nært hold. Og vis hensyn til naturen, især om foråret, når der er æg og unger og dyrene har brug for fred.

På din vandring efterlad intet spor af din færd, ryd op og tag affaldet med dig. På strande må du gerne sove, blot du ikke stiller telt op. Ved tre kirker og på smukke pletter finder du shelters og primitive teltpladser. Flere steder er der bålpladser, bænke, borde, affaldsbeholdere og adgang til vand og toilet til fri afbenyttelse.

Hver kirke byder på særlige historier. Vi håber du vil gå opdagelse og finde frem til nogen af dem. Vi har ved hver kirke opsat et gnidestempel, til brug i Pilgrimspasset. Her forsøger vi at give en ledetråd til en ejendommelig fortælling.

Gå i fred.