Sankt Gertrud

Grenaa Kirke, der i middelalderen var indviet til Sankt Gertrud, blev opført omkring 1300 i teglsten. Genopførsel efter brand i 1649 og gennemgribende restaureringer i slutningen af 1800-tallet har givet det nygotiske ydre og det lyse indre. Læg mærke til glasmosaikkerne af Jais Nielsen.

Grenaa Gammel Kirke

Forgængeren til Grenaa Kirke gemmer sig blandt nogle træer på sydsiden af Bavnehøj. I dag er kun kampestenene fra fundamentet tilbage, men tidligere stod her en kalkstenskirke. Kirken blev nedlagt i 1558, sandsynligvis nedbrudt før 1649 og derefter mere eller mindre glemt. 

Hammelev Kirke

Hammelev Kirke er en af de bedst bevarede af Djurslands kalkstenskirker. På en tur rundt om kirken kan man lade øjet springe fra sokkel til tag og nyde de smukke friser og buer, kalken som byggemateriale gav mulighed for. Læg også mærke til soklen og muren med middelaldergraffiti. 

Voldby Kirke

Voldby Kirke er endnu en kalkstenskirke i den norddjurske perlerække. Kirken er ganske anseelig; det lange kor med sakristi og våbenhus er sengotisk, mens skib og det nederste af tårnet er bygget samtidig, nemlig omkring 1200. Kirken er også interessant for dens kalkmalerier.

Veggerslev Kirke

Veggerslev Kirke er modsat de nærliggende kalkstenskirker bygget i granit.  Døbefonten er også af granit, fra stenmester Horders værksted, ligesom ydervæggen gemmer på et mandshoved i udhugget granit. Gennem et hul i korets mur kunne sognets spedalske tidligere modtage nadveren.

Karlby Kirke

Karlby Kirke ligger i den sydvestlige udkant af byen. Kirken er i romansk tid bygget af kalkstenskvadre, men har en romansk granitdøbefont fra den berømte stenmester Horders hånd.

Gjerrild Kirke

Kirke fra 1100-tallet, der ligger østligt i Gjerrild by med udsigtud mod vandet og Gjerrild Klint. Nærheden til klinten kan også aflæses i selve kirken, der i sin romanske grundform består af kalkstenskvadre, udhugget ved kysten. Det store nordkapel er knyttet til familien Scheel på Sostrup.

Maria Hjerte Kirke

Den yngste kirke i Fornæs Pastorat er ikke en sognekirke; den har sin oprindelse som klosterkirke for nonner af cistercienserordenen, der i 1961 slog sig ned på Sostrup Slot og i 1992 byggede kirken. Nonnerne forlod stedet i 2013, men den store kirke med plads til 120 mennesker står endnu. 

Hemmed Kirke

Senromansk kirke fra mellem 1100 og 1200. Hemmed Sogn var historisk plaget af sandflugt, og den undseelige kirke fortæller om sognets fattige jord med netop sin beskedne arkitektur. Kirken er bygget af rå kampesten, kun i hjørnerne er der blevet råd til tilhuggede granitkvadre. Kirken er ligeledes kullet, altså uden tårn, og klokken har fået plads i et glamhul i vestgavlen.

Rimsø Kirke

Rimsø Kirke ligger højt og smukt i landskabet. En placering, der har været tiltalende allerede før, kristendommen kom til landet. Et synligt bevis på dette ses på kirkegården, hvor en gravhøj og en runesten fra vikingetiden rækker tilbage til hedensk tid.

Kastbjerg Kirke

Den hvidkalkede kirke kirke ligger nordligt i Kastbjerg, den er i sin kerne romansk, men har muligvis så tidligt som i 1300-tallet fået nyt kor. Senere i gotisk tid er der tilføjet tårn, våbenhus og hvælv, de sidste har krævet de kraftige stræbepiller, man kan se udvendigt på koret. 

Villersø Kirke

Den lille Villersø Kirke byder på lidt af en egnsspecialitet: styltetårnet. Et styltetårn er et spinkelt kirketårn med en eller flere åbne rundbuer og et lukket rum foroven. Kirken er fra ca. 1200, tårnet tilføjet i sengotisk tid, engang i 1500-tallet. 

Enslev Kirke

Selv om Enslev Kirke ligger noget inde i landet, og dermed langt fra kalkforekomsterne ved kysten, er den stadig bygget
af kalksten. En tur op i tårnet åbenbarer dog sammenhængen; udsigten over Kolindsund er uovertruffen. Kvadrene er kommet med skib på den nu tørlagte sø, da kirken blev bygget i 1100-tallet. 

Simon Peter Kirke

Den yngste af Fornæs Pastorats sognekirker er på mange måder også den mest usædvanlige. Kirken blev midlertidigt indrettet
i et skolehus i 1957 for at tjene den hurtigt voksende havneby. Tilknytningen til havnen ses på
inventaret; et skibsrat skænket af en fisker, og kirkeskibet er en model af en fiskekutter, bygget af en lokal skibsbygger. Kirken har klokkestabel i haven.

Anholt Kirke

Den kirke, der står på Anholt i dag, er øens anden. Den første havde været brugt som fængsel for krigsfanger under Napoleonskrigene, hvor britiske tropper havde besat Anholt, og denne hårdhændede brug kunne bygningen ikke holde til. Den blev i 1818 erstattet af den nuværende.